Būvprojektēšana

 

SIA TOMUS izstrādā transporta infrastruktūras objektu (ielas, ceļi, laukumi, krustojumi, ceļu pieslēgumi, labiekārtojuma projekti) būvprojektus. Nodrošinām visu būvprojekta sastāvā nepieciešamo sadaļu izstrādi, tajā skaitā topogrāfijas izgatavošanu, ģeotehnisko izpēti, Ceļu sadaļa, ārējo inženiertīklu sadaļu izstrādi